ایستگاه انتقال
 
ایستگاه انتقال

 

 • ایستگاه انتقال مدرن و مکانیزۀ پسماند

  در حمل و انتقال پسماند به شیوه های سنتی، یعنی انتقال پسماند از کامیون های کوچکتر به کامیون های بزرگتر در ایستگاه انتقال، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه های مدیریت پسماند جامد به جمع آوری و حمل و انتقال اختصاص پیدا می کند. ساخت ایستگاههای انتقال مکانیزه که بر فناوری پیشرفتۀ روز مبتنی است نقش مهمی در کاهش این هزینه ها ایفا میکند.

  ایستگاههای انتقال مکانیزه از مزایای اقتصادی و زیست محیطی فراوانی برخوردارند، از جمله:

  • کاهش نیاز به تردد خودروهای حمل زباله و در نتیجه کاهش میزان مصرف سوخت، کاهش حجم ترافیک و کاهش آلودگی هوا
  • کاهش زمان مورد نیاز برای انتقال پسماند
  • جلوگیری از پخش شدن زباله ها و بوی نامطبوع و شیرابه های آنها در محیط
  • برطرف کردن مشکلات ناشی از حضور حشرات، جوندگان، پرندگان و سایر حیوانات
  • پیشگیری از گسترش بیماری های عفونی
  • افزایش سطح ایمنی و بهداشتی کارگران
  • افزایش زیبایی و پاکیزگی محیط

 

 
xhamster