خدمات ما 

     -          ارائه مشاوره در تمامی زمینه های مدیریت پسماند شامل ذخیره موقت، جمع آوری، حمل و نقل، دفع، امحا، تصفیه، بازیافت، پردازش و تفکیک پسماندهای خانگی و غیرخانگی اعم از جامد، مایع و روغنی، گازی و مخلوط، جمع آوری و دفع روغن روی دریا، تهیة کمپوست و تولید انرژی

-          انجام خدمات فنی و مطالعاتی، مشاوره و اجرای ارزیابی اثرات زیست محیطی، مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاک و هوا، پایش و مدیریت ارزیابی اثرات، مکان یابی و امکان سنجی پروژه ها، سیستم های مدیریت و برنامه ریزی زیست محیطی

-          مشاوره و طراحی فضاهای سبز شهری و بخش خصوصی

-          برگزاری سمینارهای آموزشی در زمینه های مدیریت پسماند و طراحی محیط زیست

-          تامین و واردات انواع ماشین آلات و سایر محصولات مورد نیاز شما از تولیدکننده های معتبر اروپایی

-          بازاریابی و معرفی تولیدات صادراتی ایران به بازارهای اروپایی

 
 
 

Our Expert Team

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

Image
John Miller
CEO & FOUNDER

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap.

We’re hiring good engineer

Our target is reaching out to the world, to give people a natural energy sources, clean and cheap. Currently we are still struggling trying to research the latest turbine technolog.

APPLY NOW

xhamster